Fyrmanna - fingerslagsövningar

Flera fingerslagsövningar som utförs parvis och i grupper om tre

Läs mer

Fyrmanna - individuella fingerslagsövningar

Individuella fingerslagsövningar.

Läs mer

Fyrmanna - baggerövningar

Flera baggerövningar som utförs parvis eller i grupper om tre.

Läs mer

Övningar för överhandsserve

Flera övningar för överhandsserve.

Läs mer

Individuella baggerövningar

Individuella baggerövningar för att öva in bollkontroll.

Läs mer

Individuella övningar bagger och fingerslag

Individuella kidsvolleyövningar för bagger och fingerslag.

Läs mer

Kidsvolley - parövningar bagger och fingerslag

Kidsvolleyövningar för att parvis öva på baggerslag och fingerslag.

Läs mer

Kidsvolley - underarmsserve

Kidsvolleyövningar för att träna på underarmsserve.

Läs mer

Herre på täppan - spelövningar för kidsvolley

Flera spelövningar för kidsvolley med ett tävlingsmoment.

Läs mer

Teknik för smashansats

En genomgång av ansatsen för smash.

Läs mer