Fyrmanna - bollkontrollsövningar

Flera olika bollkontrollsövningar för fingerslag, bagger och smash.

Läs mer

Fyrmanna - fingerslagsövningar

Flera fingerslagsövningar som utförs parvis och i grupper om tre

Läs mer

Fyrmanna - individuella fingerslagsövningar

Individuella fingerslagsövningar.

Läs mer

Individuella övningar bagger och fingerslag

Individuella kidsvolleyövningar för bagger och fingerslag.

Läs mer

Kidsvolley fingerslagsövningar

Övningar för att lära sig fingerslag.

Läs mer

Kidsvolley fånga och kasta

Några övningar för att baggerkast och att fånga bollen. Även en övning med fingerslagsanfall och pass med baggerkast.

Läs mer

9 småspelsövningar för kidsvolley

Småspelsövningar för kidsvolley, där spelarna får öva olika kidsvolleymoment. Övningarna sker 1 mot 1 eller 2 mot 2 över nätet.

Läs mer