Individuella övningar för baggerkast

Kidsvolleyövningar för att individuellt öva på baggerkast.

Läs mer

Kidsvolley - parövningar bagger- och fingerkast

Kidsvolleyövningar för att parvis öva på baggerkast och fingerkast.

Läs mer

Kidsvolley fånga och kasta

Några övningar för att baggerkast och att fånga bollen. Även en övning med fingerslagsanfall och pass med baggerkast.

Läs mer

9 småspelsövningar för kidsvolley

Småspelsövningar för kidsvolley, där spelarna får öva olika kidsvolleymoment. Övningarna sker 1 mot 1 eller 2 mot 2 över nätet.

Läs mer

Kidsvolley baggerkast

Flera övningar för att träna baggerkast.

Läs mer