Teknikstudie bagger

En teknikstudie för bagger

Läs mer

Fyrmanna - bollkontrollsövningar

Flera olika bollkontrollsövningar för fingerslag, bagger och smash.

Läs mer

Fyrmanna - baggerövningar

Flera baggerövningar som utförs parvis eller i grupper om tre.

Läs mer

Individuella baggerövningar

Individuella baggerövningar för att öva in bollkontroll.

Läs mer

Individuella övningar bagger och fingerslag

Individuella kidsvolleyövningar för bagger och fingerslag.

Läs mer

9 småspelsövningar för kidsvolley

Småspelsövningar för kidsvolley, där spelarna får öva olika kidsvolleymoment. Övningarna sker 1 mot 1 eller 2 mot 2 över nätet.

Läs mer

Kidsvolley baggerslag

Flera bra teknikövningar som börjar från grunden för att lära baggerslag i kidsvolley.

Läs mer