Teknikstudie bagger

En teknikstudie för bagger

Läs mer

Fyrmanna - bollkontrollsövningar

Flera olika bollkontrollsövningar för fingerslag, bagger och smash.

Läs mer

Fyrmanna - försvar och block

Flera övningar för försvar och block

Läs mer

Fyrmanna - individuellt block

Individuella övningar för block.

Läs mer

Fyrmanna - anfall i grupp

Övningar för smashanfall i grupp.

Läs mer

Fyrmanna - anfallsövningar i par

Övningar för att parvis öva på smashanfall.

Läs mer

Fyrmanna - individuella anfallsövningar

Individuella övnbingar för att öva smashanfall.

Läs mer

Fyrmanna - fingerslagsövningar

Flera fingerslagsövningar som utförs parvis och i grupper om tre

Läs mer

Fyrmanna - individuella fingerslagsövningar

Individuella fingerslagsövningar.

Läs mer

Fyrmanna - baggerövningar

Flera baggerövningar som utförs parvis eller i grupper om tre.

Läs mer